مجموعه فرهنگی دینی مکتب الرضا
شب‌های قدر ۱۴۰۰

شب‌های قدر ۱۴۰۰

اردیبهشت ۱۱
۲۳:۰۰

شرح جلسه


برگزاری ویژه برنامه احیای شب های قدر

سخنران| شیخ حسین مهدی زاده
 مــداحـی|کـربـلایی مـحـمــد شـعبـانـپــور
کربـلایـــی فـرشــیـد قـره داغـی 
 
به مدت ۳ شب ۱۵،۱۳،۱۱ اردیبهشت ماه|راس ساعت ۲۲
بلوارشـهـرزیـبـا خیابان فرهنگ جنب بانک صادرات مجموعه فرهنگی تربیتی مکتب الرضا علیه السلام