مجموعه فرهنگی دینی مکتب الرضا
شب‌های هشتم و نهم و دهم محرم 1442

شب‌های هشتم و نهم و دهم محرم 1442

شهریور ۰۸
۱۸:۰۰

شرح جلسه

#به_عشق_تو_نفس_میکشم
⚜️شیری افتاد زپاو همگی شیر شدند⚜️

#اتنفس_بحب_الحسین❤️
#هیئت_مکتب_الرضا 🌹

ویدیو

Buffering ...