مجموعه فرهنگی دینی مکتب الرضا
شب پنجم محرم 1443

شب پنجم محرم 1443

مرداد ۲۲
۲۰:۳۰

شرح جلسه

⚜️نصرتی لکم معدة | برای یاری تان آماده‌ایم

دست من باد بلا گردانت...
ذبح گشتم به روی دامانت

ویدیو

Buffering ...