گروه جهادی مدد

گروه جهادی مدد

گروه جهادی مدد قریب به یک سال است که توسط جمعی از طلاب و دانشجویان انقلابی و دغدغه مند پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در رابطه با کار جهادی و انقلابی در راستای خدمت به مردم و در قالب رزمایش همدلی و کمک هـای مومنانه برای اقشار نیازمند و آسیب دیده ی کشور تشکیل شده است فعالیت هـای گروه جهادی از قبیل اردو هـای جهادی در مناطق محروم کـشـور و تهیه و توزیـع بسته های ارزاق و پخت و پخش غذای گـرم بین نیازمندان در شرایط نامناسب اقتصادی کنونی که پیش آمده از این بیماری منحوس را در دستور کار خود قرار داده است. در ادامه به صورت مختصر با این فعالیت ها آشنا می شوید...