مجموعه فرهنگی دینی مکتب الرضا
شب‌های ششم و هفتم محرم 1442

شب‌های ششم و هفتم محرم 1442

شهریور ۰۵
۱۸:۰۰

شرح جلسه

#به_عشق_تو_نفس_میکشم
⚜️کشتنش تیر نمیخواست نسیمی بس بود⚜️

#اتنفس_بحب_الحسین❤️
#هیئت_مکتب_الرضا 🌹

ویدیو

تصاویر

Buffering ...