آماده سازی بسته های ارزاق برای نیازمندان به مناسبت ولادت حضرت محمد(ص)

آماده سازی بسته های ارزاق برای نیازمندان به مناسبت ولادت حضرت محمد(ص)