پخت و پخش تعداد ۱۱۱۰ عدد غذای گرم در بین نیازمندان تهیه و توزیع ۱۱۰ بسته ی ارزاق به مناسبت عید غدیر

پخت و پخش تعداد ۱۱۱۰ عدد غذای گرم در بین نیازمندان تهیه و توزیع ۱۱۰ بسته ی ارزاق به مناسبت عید غدیر