پخت و پخش تعداد ۵۰۰ پرس غذای گرم به مناسبت مبعث رسول اکرم(ص)

پخت و پخش تعداد ۵۰۰ پرس غذای گرم به مناسبت مبعث رسول اکرم(ص)